/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

O mnie

 

Położna

Studia

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Położnictwo (I stopnia i II stopnia).

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Zarządzanie ochroną zdrowia 


Przebyte kursy

Fundacja Rodzić Po Ludzku
Sztuka Prowadzenia Aktywnej Szkoły Rodzenia

Stowarzyszenie na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych NOVUM
Ordynowanie leków i wystawianie recept
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych
Kurs specjalizacyjny dla położnych środowiskowo-rodzinnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Leczenie ran dla położnych

Centrum Nauk o Laktacji, Akademia Twórczych Kobiet – Warszawa
Problemy w laktacji

Polskie Centrum Eduacji A. Ośińska
Zadania położnej w opiece okołoporodowej


Miejsce pracy

Oddział ginekologiczno – położniczy SP ZOZ Lubartów

Indywidualna Praktyka Położnicza