O mnie

 

Położna

Miejsce pracy;

Indywidualna Praktyka Położnicza „Serce Położnej” Magdalena Kuś, zajęcia Szkoły Rodzenia – Warszawa

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

 

—————————————————————————————————————-

Studia

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Położnictwo (I stopnia i II stopnia)

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Zarządzanie ochroną zdrowia 


Specjalizacje

 Specjalizacja ginekologiczno – położnicza


Przebyte kursy

Fundacja Rodzić Po Ludzku
Sztuka Prowadzenia Aktywnej Szkoły Rodzenia

Stowarzyszenie na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych NOVUM
Ordynowanie leków i wystawianie recept
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych
Kurs specjalizacyjny dla położnych środowiskowo-rodzinnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Leczenie ran dla położnych

Centrum Nauk o Laktacji, Akademia Twórczych Kobiet – Warszawa
Problemy w laktacji

Polskie Centrum Eduacji A. Ośińska
Zadania położnej w opiece okołoporodowej