O MNIE

 

Położna


Ambasadorka Fundacji
Dobre Ręce Polskich Położnych
logo-1


Przebyte kursy

Fundacja Rodzić Po Ludzku
Sztuka Prowadzenia Aktywnej Szkoły Rodzenia

Stowarzyszenie na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych NOVUM
Ordynowanie leków i wystawianie recept
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka

Centrum Nauk o Laktacji, Akademia Twórczych Kobiet – Warszawa

Problemy w laktacji


Aktualne Miejsce pracy

Poradnia Ginekologiczna SP ZOZ Lubartów

Oddział ginekologiczno – położniczy SP ZOZ Lubartów

Indywidualna Praktyka Położnicza