Badania

Badanie KTG


Badanie KTG płodu to inaczej kardiotokografia, czyli połączenie badania kardiologicznego i tokograficznego. Pozwala monitorować czynność serca płodu oraz czynność skurczową mięśnia macicy. Wykonuje się je najwcześniej w 25. tygodniu ciąży. KTG jest wykonywane za pomocą kardiotokografu. Posiada on dwie głowice. Jedna z nich to głowica tokografu, badająca zmiany ciśnienia wewnątrz jamy macicy (poprzez cewnik) lub rejestrująca skurcze macicy przez skórę, dzięki czujnikowi umieszczonemu na brzuchu matki. Badanie kardiograficzne serca płodu wykonywane jest za pomocą elektrokardiografu lub sondy ultrasonograficznej (USG). Podstawowe badanie kardiotokograficzne trwa ok. 30 minut.brael-kardiotokograf-bfm-10-twin-kategoria-pozostale-artykuly-medyczne


Badanie ciśnienia tętniczego


Ważenie, mierzenie oraz pomiar temperatury ciała noworodka


Cennik badań znajdziesz tutaj

Cennik usług